Hydrosiew

Co to jest hydrosiew?

Hydrosiew to rewolucyjne rozwiązanie zazieleniania i powierzchniowej stabilizacji dużych powierzchni, skarp i nasypów opracowane przez amerykańskich inżynierów w 50 latach XX wieku. Technologia ta wynaleziona została na potrzeby realizacji programu budowy dróg wartego 129 mld. dolarów wprowadzonego przez ówczesnego prezydenta USA, Davida Eisenhowera. Wybudowano wówczas 65 tys. km autostrad, w związku z czym istniało zapotrzebowanie na tego typu rozwiązania.

Hydrosiew jest metodą hydrodynamiczną polegającą na natryskowym rozprowadzaniu mieszaniny komponentów po powierzchni gruntu. Produktem wyjściowym jest mulcz celulozowy w skład którego wchodzą takie komponenty jak: włókna agacell HS, hydronawozy, lepiszcza, regulatory wzrostu oraz indywidualnie dobierana kompozycja nasienna. Oczywiście głównym nośnikiem jest duża ilość wody.

Czas to pieniądz! My oszczędzamy jedno i drugie!

Hydrosiew, hydroobsiew AGATA
Hydrosiew firmy AGATA na bardzo stromych skarpach o nachyleniu 1:0,5

Jakie są zalety hydrosiewu?

Zalet tej metody jest wiele. Głównym atutem jest jej ekonomiczność, ogromna skuteczność i szybkość wykonywania. Firma AGATA, jako wykonawca tego typu prac potrafi zaoszczędzić mnóstwo czasu i pieniędzy przy utrzymaniu światowych standardów zazieleniania, stabilizacji. W porównaniu do siewu tradycyjnego hydrosiew ma tą przewagę, że dodatkowo wzmacnia grunt nie dopuszczając do pojawienia się zjawiska erozji wodnej. Zabezpiecza nasyp przed niekorzystnym skutkiem ablacji deszczowej. Przy wykorzystaniu tego typu rozwiązań możemy ograniczyć nawożenie ogromnych mas ziemi urodzajnej co przekłada się na zwiększoną stabilność pochyłości i dodatkową redukcję kosztów. 

 

Dlaczego coraz częściej wybierany jest hydrosiew?

Jest kilka przyczyn przemawiających za tym, że hydrosiew to rewolucyjna metoda.
 

 • SZYBKI WZROST ROŚLIN. Na terenie, w którym została wykonana metoda hydrosiewu, agacell®HS produkuje lepsze środowisko dla rozwoju nasion, tworząc “mikro szklarnię”, zatrzymując wilgoć, zwiększając odporność na erozję wodną i wietrzną oraz zapobiegając przed wprowadzeniem niepożądanych nasion chwastów wzrost roślin następuje już po 7 dniach. Przy normalnych warunkach zielony dywan otrzymamy po 3-4 tygodniach. Dodatek m.in. luźnych włókien celulozy przyśpiesza ten proces.

 • KONTROLA I ZAPOBIEGANIE EROZJI. Żadna inna metoda nie pozwala w tak łatwy i ekonomiczny sposób zabezpieczyć osuwających się gruntów, nasypów, skarp, klifów czy rowów. Dodatek mulczu celulozowego agacell®HS oraz innych dodatków, pozwala zabezpieczyć niestabilne podłoża przed erozją wodną, wietrzną oraz wydziobywaniem przez ptaki.

 • KOSZT. Trawa z rolki jest droga, dodatkowo dochodzi nam koszt przygotowania podłoża oraz koszt ułożenia darni. Hydrosiew kosztuje 60-70% mniej niż ułożenie trawnika z rolki. Na efekt przyjdzie nam poczekać 3-4 tygodnie ale efekt będzie taki sam a zaoszczędzimy sporo przy tej inwestycji. Warto dodać, że przy tej metodzie odpadają koszty przywozu czarnoziemu bądź humusu, gdyż hydrosiew przyjmuje się nawet na zwykłym piasku tworząc własną warstwę odżywczą.

 • SZYBKOŚĆ REALIZACJI. W porównaniu do tradycyjnego siewu, metoda hydrosiewu pozwala na znacznie szybszą realizację inwestycji związanej z zakładaniem zieleni. Metoda ta dodatkowo gwarantuje równomierne osadzenie nasion zapobiegając powstawaniu tzw. łysych pól na trawniku.

 • JEDYNA METODA SIANIA ZIELENI W NIEKORZYSTNYM TERENIE. Hydrosiew, oprócz tradycyjnego zastosowania wykorzystywany jest również do zadarniania miejsc niekorzystnych dla normalnego kiełkowania traw takich jak: skarpy, wały, wydmy, rowy, hałdy kopalniane, wysypiska śmieci, nasypy drogowe i kolejowe, itp.

 • POŁĄCZENIE DWÓCH NAJWIĘKSZYCH ZALET TRADYCYJNYCH METOD. Hydrosiew łączy w sobie elementy trawnika układanego z rolki tj. równomierność darni i jej wysoką jakość (przy założeniu, że trawnik z rolki zaakceptuje nowe warunki glebowe co nie zawsze się zdarza) oraz niski koszt zadarnienia obszaru, charakterystyczny dla siewu tradycyjnego.

 Hydrosiew, hydroobsiew AGATA
Hydrosiew firmy AGATA na obwodnicy Puław hydrosiewnikiem IKUMA 8000

Wybierz tylko sprawdzoną firmę!

Firma AGATA wykonuje tego typu prace zatrudniając specjalistów z dziedziny kontroli erozji oraz biologów odpowiedzialnych za odpowiedni dobór materiału siewnego dającego gwarancję wzrostu na niemal każdym gruncie. Zrzeszenie w IECA.org - Międzynarodowe Stowarzyszenie Kontroli Erozji, daje nam możliwość wymiany wiedzy i doświadczeń z najlepszymi specjalistami na świecie, co w przypadku zadań szczególnie skomplikowanych jest niezmiernie ważne.

Czy jest to kosztowna technologia?

W zależności od złożoności zadania koszt wykonania tego typu stabilizacji oscyluje w przedziale 2-8 zł/m2. Jeżeli wykonawca proponuje nam mniejszą stawkę za wykonanie zadania, oznacza to, że mamy do czynienia z firmą nieodpowiedzialną i żądajmy przynajmniej 3 letniej gwarancji na prawidłowość działania systemu biostabilizacji. Ceny te nie dotyczą terenów płaskich, gdzie koszty wykonania są niższe z uwagi na to, iż teren nie wymaga zabezpieczenia przed erozją, co przekłada się na większą dowolność w doborze mieszanki nasiennej oraz redukcję komponentów stabilizacyjnych.

Jakim sprzętem dysponujemy?

Sprzęt przeznaczony do tego celu nazywa się hydrosiewnikiem. Są to dosyć skomplikowane i kosztowne urządzenia. Głównym elementem jest zbiornik w którym znajduje się zestaw mieszadeł odpowiedzialnych za prawidłowe przygotowanie mieszanki komponentów. Maszyna wyposażona jest w system pomp dozujących mieszankę pod odpowiednim ciśnieniem przy użyciu węża lub działka z odpowiednio dobraną końcówką. Posiadamy hydrosiewniki IKUMA 1000, IKUMA 6000 z napędem terenowym 6x6 oraz IKUMA 8000.

Hydrosiew, hydroobsiew AGATA
Hydrosiewnik IKUMA 6000 z napędem terenowym 6x6 firmy AGATA

Czy do tej technologii można stosować wszystkie gatunki traw?

Podstawową rodziną w królestwie roślin wykorzystywaną w technologi hydrosiewu są trawy. Firma AGATA wykorzystuje jednak wiele innych gatunków pełniących rolę stabilizacyjną i wspomagającą. Oczywiście trawy najkorzystniej znoszą niekorzystne warunki środowiskowe i z niespotykaną w przyrodzie łatwością przechodzą aklimatyzację na niemal każdym gruncie. Jest to powszechna opinia co nie znaczy, że w świecie roślin nie istnieją inne gatunki niż trawy, które znajdują zastosowanie w hydrosiewie. Przykładem może być wiele gatunków z rodziny Fabaceae pełniących w mieszance głównie funkcje wspomagające, ze względu na możliwość czerpania azotu z powietrza glebowego dzięki ich symbiozie z bakteriami z grupy Rhizobium. W swej pracy często wykorzystujemy również gatunki powszechnie uznawane za chwasty.

Jakie gatunki traw są najlepsze?

Każdy gatunek ma swoje wady i zalety. W zależności od jakości gruntu, struktury podłoża, stosunku nachyleń oraz wystawy słonecznej dobieramy odpowiednią mieszankę nasienną, która będzie w stanie przetrwać lata na danym terenie. Dlatego też, ciężko stwierdzić jakie gatunki są najlepsze. Celem firmy AGATA jest takie dobranie roślin, by wytworzyły piętrowy system korzeniowy. Najprościej rzecz ujmując, każdy z gatunków tworzy swą strefę korzeniową na określonej głębokości w związku z czym, każdy z nich pełni swoją funkcję stabilizacyjną w danej strefie.

Czy jest to metoda bezwonna i ekologiczna?

W przeciwieństwie do innych metod hydrosiewu, nasza firma nie używa osadów z oczyszczalni ścieków czy gnojowicy jako podwarstwy odżywczej (troficznej) pod ostateczny siew roślin, która powoduje nieprzyjemny zapach podczas prac agrotechnicznych oraz zawiera często pierwiastki metali ciężkich. Stosowana u nas metoda hydrosiewu jest bezwonna i w pełni ekologiczna zatem może być stosowana w strefach ujęć wody, kąpielisk a także w bezpośrednim pobliżu terenów zabudowanych w przeciwieństwie do hydrosiewu wykonanego przy użyciu osadów ściekowych.

Do kogo kierowana jest nasza oferta?

Nasza usługa hydrosiewu, kierowana jest do firm budownictwa drogowego, kolejowego, przemysłowego, firm ogrodniczych, developerów, zarządców dróg i Zieleni Miejskiej, a także dla inwestorów prywatnych.

Hydrosiew, hydroobsiew AGATA
Efekt hydrosiew firmy AGATA na obwodnicy Puław

Jaki jest nasz zakres usług?

Aktualny zakres usług prezentujemy poniżej:

 • zazielenianie rowów drogowych,
 • zazielenianie skarp i nasypów,
 • zazielenianie gabionów,
 • zazielenianie terenów wokół budynków mieszkalnych,
 • zazielenianie wokół obiektów handlowych i przemysłowych,
 • zazielenianie domowych trawników użytkowych i gazonowych,
 • renowacja zniszczonych trawników,
 • zazielenianie obiektów sportowych,
 • rekultywacja terenów zdegradowanych,
 • rekultywacja poligonów wojskowych,
 • zazielenianie i umacnianie wałów przeciwpowodziowych,
 • zazielenianie torowisk tramwajowych i kolejowych.

NASZE REALIZACJE

KONTROLA PYLENIA

Dustergent celluGuard® to produkt światowej klasy. Został opracowany specjalnie z myślą by wiązać małe, pyliste cząsteczki wszelkiego rodzaju podłoży naturalnych i syntetycznych. Nasza firma AGATA świadczy profesjonalne usługi zabezpieczania przed wtórnym pyleniem tym opatentowanym dustergentem. Więcej na www.kontrolapylenia.pl

FIRMA AGATA

Polska firma AGATA to specjalista w zakresie zazieleniania, kontroli erozji i stabilizacji gruntów metodą hydrosiewu. W ten ekonomiczny i szybki sposób zazieleniamy pobocza, skarpy, nasypy przy drogach, autostradach, kolejach, trawniki ogrodowe, firmowe i przemysłowe, parki miejskie oraz obiekty sportowe. Firma jest członkiem Międzynarodowego Stowarzyszenia Kontroli Erozji (IECA.org). Istniejemy na rynku budowalnym od 1986 roku. 

NASI KLIENCI

Copyright © AGATA - Hydrosiew, hydroobsiew, hydrohumusowanie 2019

2019 © fixfix.pl