Artykuły

HYDRO-REHABILITACJA LASÓW

ODTWARZANIE OBSZARÓW LEŚNYCH PO POŻARACH.

Po pożarze, spalone obszary leśne są narażone na erozję wodną i wietrznąi związane z nią niebezpieczne osunięcia gleb, wymycia nasion, zanieczyszczenia pobliskich wód. Spowodowane jest to głównie podczas ulewnych deszczów przez spływające błoto, osady i popiół. Dodatkowo bardzo poważny problem to trudność nasiąkliwości gleby. Gleba po pożarze najczęściej wykazuje właściwości hydrofobowe, "teflonowe", nie przyjmujące wody.

Hydro-rehabilitacja  czyli kontrola  erozji ściółki leśnej.

W celu awaryjnego odzyskania odpowiednich parametrów wierzchniej warstwy zniszczonej ściółki, chłonności gleby, a także odzyskania pewnych walorów przyrodniczych w terenach po klęsce żywiołowej, firma AGATA oferuje swoją autorską, zieloną technologię szybkiego reagowania czyli hydro-rehabilitację. Hydro-rehabilitacja to pokrywanie spalonych terenów leśnych specjalnie przygotowaną, wodną ściółką zawierającą nasiona roślin, włókien celulozowych i lepiszcza przy użyciu aplikatorów lądowych i powietrznych. Aplikując na spalone powierzchnię odpowiednio przygotowaną ściółkę i lepiszcze wspomagamy kontrolować erozję gleb do momentu, gdy wykiełkują nowe rośliny. Technologia ta znacznie łagodzi problemy związane z pożarem, zatrzymuje wodę, przyśpiesza inicjację procesów glebotwórczych, chroni zachowane i nowe nasiona roślin, wspomaga przyrodę i z czasem przywraca zdrowy krajobraz. Szybkość odtworzenia spalonych lasów jest uwzględniona rodzajem użytych nasion, jak i warunkami pogodowymi. Wartością dodaną przy hydrodynamicznym odtwarzaniu obszarów popożarowych jest jednoczesne ograniczenie pylenia.

Hydro-rehabilitacja to nasz sposób na odtworzenie przyrody w lesie po pożarze.

Rehabilitacja, rekultywacja, odnowa lasów po pożarach

Nasza firma wykonuje profesjonalną i biodegradowalną rehabilitację terenów popożarowych.

Pierwszym krokiem po ogniowej klęsce żywiołowej jest ocena danych terenów. Spalone drzewa są potencjalnie niebezpieczne i muszą być zidentyfikowane i usunięte. Spalone obszary stanowią również zagrożenie erozją gleby, aż do momentu przywrócenia odpowiedniej roślinności. Przyśpieszyć ten proces możemy poprzez rehabilitację najdotkliwiej spalonych obszarów dzięki mieszankom nasion traw, drzew i krzewów. Mieszanki nasion powinny być wolne od chwastów, przetestowane pod względem jakości, aby zapobiec rozprzestrzenianiu się inwazyjnych i szkodliwych roślin. Nasi eksperci firmy AGATA wraz z ekspertami określonych terenów wybiorą odpowiednie gatunki roślin dla dotkniętego pożarem regionu i klimatu.

Dzięki hydro-rehabilitacji następuje szybkie odtworzenie systemów przyrodniczych.

Rehabilitacja, rekultywacja, odnowa lasów po pożarach

W szybki, skuteczny i ekonomiczny sposób hydrorehabilitacja umacnia również skarpy, nasypy i wały. Odpowiedni dobór specjalnych traw powoduje po pierwsze trwałe zazielenienie, a po drugie wewnętrzne umocnienie stromych obszarów dzięki głębokiemu, przestrzennie rozgałęzionemu systemowi korzeniowemu. Jako jedna z niewielu firm w Europie, dysponujemy specjalistycznym, terenowym sprzętem z napędem 6x6 wraz z systemem węży, dzięki któremu możemy wjechać w niemalże każdy, trudny teren. W zależności od zadania dysponujemy również wynajmowanym sprzętem lotniczym, aby zabezpieczyć przed erozją najbardziej niedostępne rejony leśne.

Rehabilitacja, rekultywacja, odnowa lasów po pożarach

 

Nasz produkt - agacell®FOREST - Masa hydro-rehabilitacyjna

agacell®FOREST jest mieszanką odpowiednio wyselekcjonowanych nasion, naturalnych włókien celulozowych i naturalnego lepiszcza, który pomaga w istotny sposób przylgnąć nawet do stromych wzgórz i zboczy. Biodegradowalna, wysoce absorpcyjna masa kontroluje erozję, wspomaga wilgotność i stabilizuje glebę, zapewnia niezbędną pożywkę dla pozostałych po pożarze jak i nowych nasion traw, motylkowych, krzewów czy drzew.

Rehabilitacja, rekultywacja, odnowa lasów po pożarach

 


 

Hydrosiew

Co to jest hydrosiew?

Hydrosiew to rewolucyjne rozwiązanie zazieleniania i powierzchniowej stabilizacji dużych powierzchni, skarp i nasypów opracowane przez amerykańskich inżynierów w 50 latach XX wieku. Technologia ta wynaleziona została na potrzeby realizacji programu budowy dróg wartego 129 mld. dolarów wprowadzonego przez ówczesnego prezydenta USA, Davida Eisenhowera. Wybudowano wówczas 65 tys. km autostrad, w związku z czym istniało zapotrzebowanie na tego typu rozwiązania.

Hydrosiew jest metodą hydrodynamiczną polegającą na natryskowym rozprowadzaniu mieszaniny komponentów po powierzchni gruntu. Produktem wyjściowym jest mulcz celulozowy w skład którego wchodzą takie komponenty jak: włókna agacell HS, hydronawozy, lepiszcza, regulatory wzrostu oraz indywidualnie dobierana kompozycja nasienna. Oczywiście głównym nośnikiem jest duża ilość wody.

Czas to pieniądz! My oszczędzamy jedno i drugie!

Hydrosiew, hydroobsiew AGATA
Hydrosiew firmy AGATA na bardzo stromych skarpach o nachyleniu 1:0,5

Jakie są zalety hydrosiewu?

Zalet tej metody jest wiele. Głównym atutem jest jej ekonomiczność, ogromna skuteczność i szybkość wykonywania. Firma AGATA, jako wykonawca tego typu prac potrafi zaoszczędzić mnóstwo czasu i pieniędzy przy utrzymaniu światowych standardów zazieleniania, stabilizacji. W porównaniu do siewu tradycyjnego hydrosiew ma tą przewagę, że dodatkowo wzmacnia grunt nie dopuszczając do pojawienia się zjawiska erozji wodnej. Zabezpiecza nasyp przed niekorzystnym skutkiem ablacji deszczowej. Przy wykorzystaniu tego typu rozwiązań możemy ograniczyć nawożenie ogromnych mas ziemi urodzajnej co przekłada się na zwiększoną stabilność pochyłości i dodatkową redukcję kosztów. 

 

Dlaczego coraz częściej wybierany jest hydrosiew?

Jest kilka przyczyn przemawiających za tym, że hydrosiew to rewolucyjna metoda.
 

 • SZYBKI WZROST ROŚLIN. Na terenie, w którym została wykonana metoda hydrosiewu, agacell®HS produkuje lepsze środowisko dla rozwoju nasion, tworząc “mikro szklarnię”, zatrzymując wilgoć, zwiększając odporność na erozję wodną i wietrzną oraz zapobiegając przed wprowadzeniem niepożądanych nasion chwastów wzrost roślin następuje już po 7 dniach. Przy normalnych warunkach zielony dywan otrzymamy po 3-4 tygodniach. Dodatek m.in. luźnych włókien celulozy przyśpiesza ten proces.

 • KONTROLA I ZAPOBIEGANIE EROZJI. Żadna inna metoda nie pozwala w tak łatwy i ekonomiczny sposób zabezpieczyć osuwających się gruntów, nasypów, skarp, klifów czy rowów. Dodatek mulczu celulozowego agacell®HS oraz innych dodatków, pozwala zabezpieczyć niestabilne podłoża przed erozją wodną, wietrzną oraz wydziobywaniem przez ptaki.

 • KOSZT. Trawa z rolki jest droga, dodatkowo dochodzi nam koszt przygotowania podłoża oraz koszt ułożenia darni. Hydrosiew kosztuje 60-70% mniej niż ułożenie trawnika z rolki. Na efekt przyjdzie nam poczekać 3-4 tygodnie ale efekt będzie taki sam a zaoszczędzimy sporo przy tej inwestycji. Warto dodać, że przy tej metodzie odpadają koszty przywozu czarnoziemu bądź humusu, gdyż hydrosiew przyjmuje się nawet na zwykłym piasku tworząc własną warstwę odżywczą.

 • SZYBKOŚĆ REALIZACJI. W porównaniu do tradycyjnego siewu, metoda hydrosiewu pozwala na znacznie szybszą realizację inwestycji związanej z zakładaniem zieleni. Metoda ta dodatkowo gwarantuje równomierne osadzenie nasion zapobiegając powstawaniu tzw. łysych pól na trawniku.

 • JEDYNA METODA SIANIA ZIELENI W NIEKORZYSTNYM TERENIE. Hydrosiew, oprócz tradycyjnego zastosowania wykorzystywany jest również do zadarniania miejsc niekorzystnych dla normalnego kiełkowania traw takich jak: skarpy, wały, wydmy, rowy, hałdy kopalniane, wysypiska śmieci, nasypy drogowe i kolejowe, itp.

 • POŁĄCZENIE DWÓCH NAJWIĘKSZYCH ZALET TRADYCYJNYCH METOD. Hydrosiew łączy w sobie elementy trawnika układanego z rolki tj. równomierność darni i jej wysoką jakość (przy założeniu, że trawnik z rolki zaakceptuje nowe warunki glebowe co nie zawsze się zdarza) oraz niski koszt zadarnienia obszaru, charakterystyczny dla siewu tradycyjnego.

 Hydrosiew, hydroobsiew AGATA
Hydrosiew firmy AGATA na obwodnicy Puław hydrosiewnikiem IKUMA 8000

Wybierz tylko sprawdzoną firmę!

Firma AGATA wykonuje tego typu prace zatrudniając specjalistów z dziedziny kontroli erozji oraz biologów odpowiedzialnych za odpowiedni dobór materiału siewnego dającego gwarancję wzrostu na niemal każdym gruncie. Zrzeszenie w IECA.org - Międzynarodowe Stowarzyszenie Kontroli Erozji, daje nam możliwość wymiany wiedzy i doświadczeń z najlepszymi specjalistami na świecie, co w przypadku zadań szczególnie skomplikowanych jest niezmiernie ważne.

Czy jest to kosztowna technologia?

W zależności od złożoności zadania koszt wykonania tego typu stabilizacji oscyluje w przedziale 2-8 zł/m2. Jeżeli wykonawca proponuje nam mniejszą stawkę za wykonanie zadania, oznacza to, że mamy do czynienia z firmą nieodpowiedzialną i żądajmy przynajmniej 3 letniej gwarancji na prawidłowość działania systemu biostabilizacji. Ceny te nie dotyczą terenów płaskich, gdzie koszty wykonania są niższe z uwagi na to, iż teren nie wymaga zabezpieczenia przed erozją, co przekłada się na większą dowolność w doborze mieszanki nasiennej oraz redukcję komponentów stabilizacyjnych.

Jakim sprzętem dysponujemy?

Sprzęt przeznaczony do tego celu nazywa się hydrosiewnikiem. Są to dosyć skomplikowane i kosztowne urządzenia. Głównym elementem jest zbiornik w którym znajduje się zestaw mieszadeł odpowiedzialnych za prawidłowe przygotowanie mieszanki komponentów. Maszyna wyposażona jest w system pomp dozujących mieszankę pod odpowiednim ciśnieniem przy użyciu węża lub działka z odpowiednio dobraną końcówką. Posiadamy hydrosiewniki IKUMA 1000, IKUMA 6000 z napędem terenowym 6x6 oraz IKUMA 8000.

Hydrosiew, hydroobsiew AGATA
Hydrosiewnik IKUMA 6000 z napędem terenowym 6x6 firmy AGATA

Czy do tej technologii można stosować wszystkie gatunki traw?

Podstawową rodziną w królestwie roślin wykorzystywaną w technologi hydrosiewu są trawy. Firma AGATA wykorzystuje jednak wiele innych gatunków pełniących rolę stabilizacyjną i wspomagającą. Oczywiście trawy najkorzystniej znoszą niekorzystne warunki środowiskowe i z niespotykaną w przyrodzie łatwością przechodzą aklimatyzację na niemal każdym gruncie. Jest to powszechna opinia co nie znaczy, że w świecie roślin nie istnieją inne gatunki niż trawy, które znajdują zastosowanie w hydrosiewie. Przykładem może być wiele gatunków z rodziny Fabaceae pełniących w mieszance głównie funkcje wspomagające, ze względu na możliwość czerpania azotu z powietrza glebowego dzięki ich symbiozie z bakteriami z grupy Rhizobium. W swej pracy często wykorzystujemy również gatunki powszechnie uznawane za chwasty.

Jakie gatunki traw są najlepsze?

Każdy gatunek ma swoje wady i zalety. W zależności od jakości gruntu, struktury podłoża, stosunku nachyleń oraz wystawy słonecznej dobieramy odpowiednią mieszankę nasienną, która będzie w stanie przetrwać lata na danym terenie. Dlatego też, ciężko stwierdzić jakie gatunki są najlepsze. Celem firmy AGATA jest takie dobranie roślin, by wytworzyły piętrowy system korzeniowy. Najprościej rzecz ujmując, każdy z gatunków tworzy swą strefę korzeniową na określonej głębokości w związku z czym, każdy z nich pełni swoją funkcję stabilizacyjną w danej strefie.

Czy jest to metoda bezwonna i ekologiczna?

W przeciwieństwie do innych metod hydrosiewu, nasza firma nie używa osadów z oczyszczalni ścieków czy gnojowicy jako podwarstwy odżywczej (troficznej) pod ostateczny siew roślin, która powoduje nieprzyjemny zapach podczas prac agrotechnicznych oraz zawiera często pierwiastki metali ciężkich. Stosowana u nas metoda hydrosiewu jest bezwonna i w pełni ekologiczna zatem może być stosowana w strefach ujęć wody, kąpielisk a także w bezpośrednim pobliżu terenów zabudowanych w przeciwieństwie do hydrosiewu wykonanego przy użyciu osadów ściekowych.

Do kogo kierowana jest nasza oferta?

Nasza usługa hydrosiewu, kierowana jest do firm budownictwa drogowego, kolejowego, przemysłowego, firm ogrodniczych, developerów, zarządców dróg i Zieleni Miejskiej, a także dla inwestorów prywatnych.

Hydrosiew, hydroobsiew AGATA
Efekt hydrosiew firmy AGATA na obwodnicy Puław

Jaki jest nasz zakres usług?

Aktualny zakres usług prezentujemy poniżej:

 • zazielenianie rowów drogowych,
 • zazielenianie skarp i nasypów,
 • zazielenianie gabionów,
 • zazielenianie terenów wokół budynków mieszkalnych,
 • zazielenianie wokół obiektów handlowych i przemysłowych,
 • zazielenianie domowych trawników użytkowych i gazonowych,
 • renowacja zniszczonych trawników,
 • zazielenianie obiektów sportowych,
 • rekultywacja terenów zdegradowanych,
 • rekultywacja poligonów wojskowych,
 • zazielenianie i umacnianie wałów przeciwpowodziowych,
 • zazielenianie torowisk tramwajowych i kolejowych.

Kontrola pylenia

Technologia celluguard® skutecznie chroni przed skutkami wtórnego pylenia.

Uciążliwe pylenie bezpośrednio wpływa na zdrowie ludzi, organizmy żywe, roślinność, wodę, glebę, a także drogi i budowle. Dodatkowo są to zanieczyszczenia, które łatwo przenoszą się nawet na duże odległości, powodują zmiany klimatu otoczenia, nierzadko brzydki zapach. Dlatego niezwykle istotną sprawą jest ochrona powietrza przed wtórnym pyleniem.

Zobacz serwis www poświęcony technologii celluGuard®: http://www.kontrolapylenia.pl
 
Dustergent celluguard® to opatentowany i przetestowany produkt wiążący o szerokim spektrum zastosowań środowiskowych. Został opracowany specjalnie z myślą by wiązać małe, pyliste cząsteczki wszelkiego rodzaju podłoży naturalnych i syntetycznych.  celluguard® jest kompozytem z dodatkiem komponentów wiążących.

Dust control celluguard application

Aplikacja hydrodynamiczna dustergentu celluguard® na pylącym składowisku. Barwnik służy jedynie do kontroli obszaru zabezpieczonego.
Trwałość barwnika 1-3 dni lub więcej w zależności od opadów deszczu.


Aplikacja celluguard® oparta na zastosowaniu technologii FREE SOIL (czyt. frisol) jest niezawodna, ekonomiczna i łatwa w aplikacji. Wykazuje się ogromną trwałością i łagodnością w stosunku do środowiska naturalnego.

Skuteczność technologii celluguard® jest potwierdzona odpowiednimi referencjami największych przedsiębiorstw w Polsce.

To zaawansowane technologicznie rozwiązanie zapewnia swą skuteczność ze względu na to, iż natychmiast po nałożeniu wiąże się z podłożem (glebą, popiołem, żużlem, miałem, itp) i  w takiej postaci pozostaje przez określony termin. Kompozycja może być bowiem dobrana na określony okres.

Trwałość zabezpieczenia:

 • krótkoterminowa - 1 miesiąc,
 • średnioterminowa - 3 miesiące,
 • długoterminowa - do 12 miesięcy.

 

celluguard do kontroli pylenia. Dust control

Dustergent celluguard® w chwili po hydrodynamicznej aplikacji na pylącym terenie.

 

Lista zastosowań celluGuard®:

 • kontrola pylenia (zapobieganie przemieszczaniu się drobnych cząstek),
 • kontrola erozji wodnej i wietrznej,
 • stabilizacja plaż popiołowych, hałd, skarp i nasypów pylistych (zużel, popiół, miał, itp),
 • powstrzymywanie ekspansji różnego rodzaju zanieczyszczeń i odpadów,
 • eliminowanie uciążliwych zapachów wydobywających się ze składowisk, hałd wszelkich odpadów (Odor Control),
 • tworzenie technicznych powierzchni jezdnych,
 • pokrywanie i zabezpieczenia składu materiałów pylistych (cement, klinkier, itp),
 • użyźnianie gruntów bezglebowych (dodatkowa opcja),
 • kontrola pylenia,
 • zmniejszenie pylenia na składowiskach popiołów,
 • zmniejszenie pylenia na składowiskach węgla,
 • zmniejszenie pylenia w kopalniach,
 • zabezpieczenie składowiska żużla i popiołów przed wtórnym pyleniem,
 • kontrola odoru (odour control). Kontrola brzydkiego zapachu. (np. cuchnących składowisk odpadów),
 • ochrona gleb,
 • kontrola erozji gleb,
 • zabezpieczanie skarp i nasypów,
 • stabilizacja gleb, gruntów, dróg,
 • użyźnianie gleb,
 • zabezpieczanie składowisk odpadów fabrycznych,
 • zabezpieczanie składowisk odpadów komunalnych.

  
Korzyści płynące z zastosowania celluGuard®:

 • poprawa jakości życia (czystsze powietrze),
 • długotrwały efekt działania,
 • dostosowanie  podłoża pod przyszłe zazielenienie na bezglebowym gruncie,
 • łatwy i skuteczny proces aplikacji (system hydrodynamicznych pomp lub helikopter),
 • niezwykła stabilność chemiczna, termiczna, w promieniach ultrafioletowych UV,
 • ogromna oszczędność wody,
 • zgodność ze standardami UE.

 

Dustergent celluguard® posiada wszelkie niezbędne atesty oraz certyfikaty.

Technologia celluguard® zwyciężyła w polskiej edycji European Business Awards for the Environment 2014 i uzyskała nominację do głównej nagrody Komisji Europejskiej ds Środowiska.

 

 

Zobacz serwis www poświęcony technologii celluGuard®: http://www.kontrolapylenia.pl


 

Kontrola erozji

Zabezpieczanie i stabilizacja skarp i nasypów przed osuwaniem.

Natryskowa metoda hydrosiewu jest również idealna do stabilizacji skarp i nasypów. W szybki i ekonomiczny sposób można zabezpieczać wysokie skarpy, nasypy, nadkłady, dochodzące nawet do 50 metrów długości. Powstały w ten sposób system korzeniowy, skutecznie zabezpiecza skarpy przed osuwaniem się oraz przed erozją deszczową i wiatrową, co pozwala zaoszczędzić ogrom pracy i kosztów inwestycyjnych. Wartością dodaną przy hydrodynamicznym zabezpieczaniu antyerozyjnym jest zawsze jednoczesne ograniczenie pylenia oraz inicjacja procesów glebotwórczych.

Usuwanie skutków erozji gruntów, skarp i nasypów pochłania  nawet 20% kosztów robót ziemnych.

Kontrola erozji skarp i nasypów AGATA

Nasza firma wykonuje zabezpieczenia skarp i nasypów drogowych metodą hydrosiewu. Metoda ta pozwala skutecznie ochronić pochyły grunt przed deflacją, opadającą podczas deszczów wodą oraz zapobiega powstawaniu jego erozji wodnej i wietrznej, będącej wynikiem wpływu warunków atmosferycznych. Pamiętajmy, że skarpa stanowi ważny element konstrukcyjny budowli ziemnych.

Poza oczywistą ochroną powierzchni dodatkowo otrzymujemy piękną zieleń w zależności od wybranej mieszanki nasion traw lub motylkowatych drobnonasiennych. Trawy bowiem są najbardziej odporne spośród wszystkich roślin nadajacych się do wstępnego i trwałego zagospodarowania terenu wokół dróg. Teraz nie musimy się obawiać, że cały siew nasion zostanie wypłukany, wywiany lub wydziobany przez ptaki.

Metoda hydrosiewu jest również szeroko stosowana do metalowych konstrukcji gabionowych (kosze wypełnione kamieniami). Gabiony obsiewa się krótko korzennymi mieszankami traw bądź dzikich kwiatów. Hydrosiew pozwala na całkowite pokrycie trawą dowolnych powierzchni. Tworzy on autonomiczną warstwę troficzną (odżywczą), w której mogą się wykształcić korzenie darni, nawet nie mając dostępu do gleby rodzimej.

Czym prędzej zabezpiecz skarpy i nasypy na swojej budowie!
Unikniesz pewnych kłopotów z ubezpieczycielami.

Kontrola erozji skarp i nasypów AGATA

W szybki, skuteczny i ekonomiczny sposób umacniamy i zazieleniamy również skarpy, nasypy i wały przeciwpowodziowe. Odpowiedni dobór specjalnych traw powoduje po pierwsze trwałe zazielenienie, a po drugie wewnętrzne umocnienie wałów dzięki głębokiemu, przestrzennie rozgałęzionemu systemowi korzeniowemu. Jako jedna z niewielu firm w Polsce, dysponujemy specjalistycznym, terenowym sprzętem z napędem 6x6, dzięki któremu możemy wjechać w niemalże każdy, trudny teren.

 

Nasz produkt - agacell®TMP - Tymczasowa Masa Przeciwerozyjna

To nasz produkt skomponowany specjalnie do drogowych zabezpieczeń antyerozyjnych. W łatwy i ekonomiczny sposób tymczasowo zabezpiecza nowo wyprofilowane skarpy i nasypy przed osuwaniem. Doskonale chroni "świeże" skarpy przed opadającą wodą deszczową pochłaniając i odprowadzając ją w bezpieczny sposób. Zabezpieczona masą przeciwerozyjną skarpa w połączeniu z systemami  SNEYK, regulującymi spływającą wodę, tworzy niemalże 100% zabezpieczenie skarp przed erozją, ablacją, osuwaniem czy żłobieniem skarp. W miarę konieczności tymczasowe zabezpieczenie antyerozyjne firma nasza może wykonać na 3, 6 lub 12 miesięcy.

Kontrola erozji skarp i nasypów AGATA

Prawie wszystkie specyfikacje techniczne OST sugerują zastosowanie tymczasowych mas przeciwerozyjnych. Oto fragment z jednej ze specyfikacji.


OGÓLNE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
UMOCNIENIE POWIERZCHNIOWE SKARP, ROWÓW I ŚCIEKÓW

Tymczasowa warstwa przeciwerozyjna

Tymczasowa warstwa przeciwerozyjna doraźnie zabezpiecza przed erozją powierzchniową do czasu przejęcia tej funkcji przez okrywę roślinną. Tymczasowa warstwa przeciwerozyjna może być wykonana z włókien celulozowych, geosyntetyków, kompozytów, emulsji lateksowych np. metodą mulczowania lub hydromulczowania. Hydromulczowanie polega na naniesieniu na powierzchnię gruntu ściółki (np. włókien celulozowych, sieczki, stróżyn, trocin, substratu torfu) z lepiszczem w celu ochrony przed wysychaniem i erozją, w ilości od 0,03 do 0,05 kg/m2. Zaleca się wykonanie tymczasowej warstwy przeciwerozyjnej na wyprofilowanych skarpach, które jeszcze w stanie surowym powinny być niezwłocznie zabezpieczone przed erozją. Właściwe umocnienie skarp, przewidziane w dokumentacji projektowej, powinno być wykonywane w optymalnych terminach agrotechnicznych.

Aktualizacja do OST, D - 06.01.01, punkt 5.4
Dlaczego AGATA?

Dlaczego Klienci wybierają firmę AGATA?

 • firma jest pionierem innowacyjnych, hydrodynamicznych technologii ekologicznych w Polsce,
 • firma posiada własną infrastrukturę logistyczną odpowiedzialną za terminowość dostaw,
 • to polska firma ze 100% polskim kapitałem,
 • firma istnieje w branży budowlanej od 1986 roku,
 • firma posiada kompetentnych pracowników,
 • podchodzimy do każdego zadania indywidualnie,
 • firma dysponuje sprzętem dostosowanym do niemalże każdych warunków terenowych,
 • posiada własne laboratorium analiz frakcji pylących,
 • firma posiada własny system zarządzania wodą techniczną (site water management),
 • firma posiada własne pogotowie anty-pyleniowe reagujące na najtrudniejsze przypadki,
 • firma od 2007 roku jest członkiem Międzynarodowego Stowarzyszenia Kontroli Erozji i Pylenia,
 • posiadamy największe doświadczenie w Polsce w technologiach hydrodynamicznych,
 • wybieramy tylko ekologiczne rozwiązania i technologie,
 • w widoczny sposób poprawiamy krajobraz naszego kraju,
 • uczestniczymy i prowadzimy konferencje ekologiczne w Polsce i na świecie.

Więcej artykułów…

 1. Hydrohumusowanie
 2. Kontakt

KONTROLA PYLENIA

Dustergent celluGuard® to produkt światowej klasy. Został opracowany specjalnie z myślą by wiązać małe, pyliste cząsteczki wszelkiego rodzaju podłoży naturalnych i syntetycznych. Nasza firma AGATA świadczy profesjonalne usługi zabezpieczania przed wtórnym pyleniem tym opatentowanym dustergentem. Więcej na www.kontrolapylenia.pl

FIRMA AGATA

Polska firma AGATA to specjalista w zakresie zazieleniania, kontroli erozji i stabilizacji gruntów metodą hydrosiewu. W ten ekonomiczny i szybki sposób zazieleniamy pobocza, skarpy, nasypy przy drogach, autostradach, kolejach, trawniki ogrodowe, firmowe i przemysłowe, parki miejskie oraz obiekty sportowe. Firma jest członkiem Międzynarodowego Stowarzyszenia Kontroli Erozji (IECA.org). Istniejemy na rynku budowalnym od 1986 roku. 

NASI KLIENCI

Copyright © AGATA - Hydrosiew, hydroobsiew, hydrohumusowanie 2019

2019 © fixfix.pl